انواع آب بند

انواع آب بند

انواع آب بند ها به دو شکل 1- استاتیکی 2- مکانیکی وجود دارند

در نوع استاتیکی آب بند ها ، هیچ حرکتی بین آب بند و اجزاء دستگاه وجود ندارد . مثل گاسکت های تخت ، o-ring و …

در نوع دینامیک ، حرکت نسبی بین دو المان که بایستی عمل آب بندی بین آنها صورت گیرد وجود دارد . مثل حرکت نسبی بین شفت های چرخان و پکینگ یا حرکت نسبی بین شفت های رفت و برگشتی و آب بند (مثل جک های هیدرولیک ) .

سیل های ثابت می توانند میزان نشت را به صفر برسانند ، حال آنکه میزان نشت سیل های متحرک کاملا صفر نیست بلکه این سیل ها میزان نشت را به صفر نزدیک می کنند .

دو گروه اصلی آب بندی برای شفت ها و محور های چرخان وجود دارد :

1- گروه اول برپایه عدم تماس سایشی بین المانهای ثابت و چرخان آب بند می باشند ، مثل بوشها و labyrinths ها

2- گروه دوم برپایه تماس مستقیم سایشی بین المانهای ثابت و چرخان آب بند ها می باشند ، این گروه به دو زیر گروه شامل الف ) lipseals و compression packings ب) مکانیک سیل هاتقسیم می شوند .

پکینگ ها برای روغنکاری و خنک کاری خودشان مقداری نشت دارند (حدود 90 قطره در دقیقه یا 3000 لیتر در سال ) حال آنکه آب بندهای مکانیکی خوب و نو حدود 5 قطره در ساعت حدود 3 لیتر در سال نشت دارند بنابراین برای آب بندی سیالات گران ، سمی یا خطر ناک ، …. بایستی از آب بندهای مکانیکی استفاده کرد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + هشت =