تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد

تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد

تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد

1- سیل های تک

انواع سیل های تک

های تک
تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد 9
سیل های تک
سیل های تک
های تک 3
تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد 10
های چند گانه اغلب دوگانه
تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد 11

2- سیل های چند گانه (اغلب دوگانه)

مزایای استفاده از سیل های چند گانه

– ایمنی بیشتر ، اگر یکی از آنها خراب شود دومی عمل آب بندی را انجام می دهد

– مناسب برای سرویسهای خطرناک و سمی و یا گران قیمت

– مناسب برای سرویسهای بسیار کثیف و حاوی ذرات جامد

– مناسب برای سرویسهای با روغنکاری پایین ( مثل کمپرسور )

سیل های دوگانه ( double seals)

برای آب بندی سیالات خطرناک و سمی که اگر به محيط نشت کنند ، باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیر می شوند ، و یا سیالاتی که حاوی ذرات جامد و ساینده هستند ، می توان از یک مکانیکال سیل تک به همراه کنترل محیط مکانیکال سیل و یا از سیل های دوبله استفاده کرد.

در سیل های دوبله ، یک سیال سازگار با سیال اصلی و اجزاء سیل به محفظه بین دو سیل تزریق می گردد.

سیل های دوگانه پشت به پشت

( Double seal back – to -back) شکل 4-1 نمونه ای از سیل دوبله پشت به پشت را نشان می دهد که یک سیال سازگار با سیال اصلی و اجزاء سیل به محفظه بین دو سیل تزریق می گردد ( به این سیال sealant با barrier fluid گویند ) و بین ایندو سیل قرار می گیرد و از نشت سال اصلی جلوگیری می کند .

فشار سیال واسطه (سیال بین دو سیل) بیشتر از فشار سیال اصلی می باشد و با یک شیر کنترل میزان جریان سیر کوله محفظه بین دو سیل کنترل می گردد ( در حد min نگه داشته می شود ) تا حرارت حاصل از سایش را به بیرون از محفظه سیل منتقل کند . در مدلهای پشت به پشت سیال واسطه از ورود سیال اصلی به محفظه بین دو سیل جلوگیری می کند . و بعنوان فیلم سیال هر دو آب بند استفاده می شود .

در اینوع طرح ، اجزاء سیل در تماس با سیال اصلی (که ممکن است خورنده ، ساینده ، ۰۰۰ ) باشند نیست و احتیاج به استفاده از مواد خاص در طرح سیل نیست . اختلاف فشار سيل داخلی تفاوت فشار سیال واسطه و سیال اصلی و اختلاف فشار سیل خارجی ، تفاوت فشار سیال واسطه و فشار محیط می باشد ، اگر این اختلاف فشارها زیاد باشد می توان یک یا هر دو سیل را متعادل ساخت.

عمر یک سیل دوبله برای شرایط خاص حدود ۵ برابر عمر یک سیل تک است.

سیل های دوبله روبه رو (Double – face – to – face – seals)

بعضی اوقات جعبه آیه بندی خیلی کوچک برای نصب مناسب یک سیل پشت به پشت است در این حالت از مدل face – to – face استفاده می شود . اینوع سیل معمولا به شکل کارتریج نصب می شود ، با یک سیل داخل جعبه آب بندی و دیگری خارج آن ، از مدل face – to – face هم بعنوان یک سیل دوبله پشت به پشت و هم به شکل سیل تاندم می توان استفاده کرد.

اگر فشار سیال بین سیل ها از فشار سیال اصلی در جعبه اب بندی بیشتر باشد ، سيل داخلی بوسیله سیال آب بندی روغنکاری می شود که مانند سیل دوبله عمل می کند. اما اگر فشار سیال سیر کوله کمتر از فشار آب بندی باشد سیل داخلی در این شرایط مثل سیل تک عمل می کند و سیل خارجی بصورت back – up یا تاندم عمل می کند .

خورندگی سیالات ، وجود ذرات ساینده داخل سیال و … باعث خرابی سیل داخلی و ایجاد نشت می تواند بکند .

های دوبله روبه رو
تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد 12

شکل 4-1 : سیل دوبله پشت به پشت

دوبله پشت به پشت
تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد 13

شکل 5-1 : سیل دوبله رو به رو

سیل های تاندم (Tandem Seal)

های تاندم Tandem Seal
تقسیم بندی سیل ها از نظر تعداد 14

به منظور سلامتی ، ایمنی ، و ملاحظات مربوط به محیط زیست ، گرایش به استفاده از سیل های تاندم در حال افزایش است .

نمونه ای از سیل تاندم در شکل (6-1) نشان داده شده .

شکل 6-1 : سیل تاندم

تحت شرایط نرمال ، سیل اولیه با فشار محصول مبارزه می کند و سیل دومی دارای فشار پایین (در حد اتمسفر) را تدارک می بیند . سیل های تاندم برای آب بندی محصولاتی نظیر و ینیل کلراید – مونواکسید کربن، هیدروکربنهای سبک و سیالات فرار و خطرناک و یا سیالات سمی استفاده می شود .

سیل های تاندم پدیده یخ زدن هیدروکربنهای سبک و سیالات دیگر را از بین می برد . قابلیت اطمینان اینوع سیل زیاد است زیرا اگر سیل ابتدائی خراب شود سیل ثانویه کار خود را بخوبی انجام می دهد.

سیل های کارتریج ( Cartridge Seals )

همه مکانیکال سیل ها را بصورت کارتریج می توان طرح کرد شکل (۷-۱)

اینوع مکانیکال سیل بوسیله گلند روی یک سیلیو که مستقیما روی شفت ثابت شده نصب می شود ، مزیت اصلی اینوع سیل اینست که احتیاج به تنظیم کردن سیل به هنگام نصب نیست .

بنابراین مشکلات نصب سیل را مرتفع نموده و زمان و هزینه تعمیرات را بشدت کاهش می دهد و به قطر کوچکتری برای نصب احتياج می باشد .

سیل های کارتریج
سیل های کارتریج
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 4 =