لازمه داشتن یک مکانیکال سیل با طول عمر مفید و استاندارد

لازمه داشتن یک مکانیکال سیل با طول عمر مفید و استاندارد

💡لازمه داشتن یک مکانیکال سیل با طول عمر مفید و استاندارد شامل این چهار مرحله می باشد:
🛠آماده سازی پمپ جهت نصب مکانیکال سیل
👍استفاده از مکانیکال سیل مناسب
📥نصب مکانیکال سیل بصورت صحیح
🔦در صورت لزوم از تجهزات مناسب برای بهره بردای و کنترل شرایط محیطی استفاده کنید
🔊ادامه دارد …

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + هفت =