آب بندهای مکانیکی و تقسیم بندی آنها

آب بندهای مکانیکی و تقسیم بندی آنها

آب بندهای مکانیکی و تقسیم بندی آنها

آب بند های مکانیکی دارهی سه قسمت اصلی زیر می باشند

الف )گروه آب بند اولیه (صفحات آب بند اصلی که یکی چرخان و دیگری ثابت است Rotating face , stationary face )

ب ) گروه آب بندی ثانویه ( آب بند گلند ، پکینگ شفت ، آب بند نگه دارنده صفحه ثابت از قبیل o-ring , v-ring و … )

ج ) اجزائ سخت افزار آب بند از قبیل گلند ، پین ها ، پیچ ها ، فنر ها ، نانوسی ها ، سیلیو شفت ، و …

آب بند اولیه از دو صفحه خیلی صاف و سطح لپ شده (lappef surface) که امکان نشت را به حداقل می رساند ساخته شده اند و عمود بر محور شفت قرار می گیرند ، تماس سایشی بین ایندو صفحه ، باعث کاهش میزان نشت می گردد ، یکی از صفحات ثابت و دیگری روی شفت فیکس شده و با آن می چرخد .

آب بند های مکانیکی ، به طریق مختلف تقسیم بندی می شوند که در ذیل چند نوع تقسیم بندی آنها آورده می شود . آب بندهای مکانیکی بدو دسته عمده زیر تقسیم می شوند .

دسته بندی آب بندها

1- pusher type M.S

که در این نوع ، سیل ثانویه بصورت محوری روی شفت یا سیلو آن حرکت و سایش بین صفحات آب بند را جبران می کند .

مزایا :

 • مناسب برای کاربرد های فشار و سرعت دورانی بالا
 • کمتر دچار خستگی می گردد
 • قیمت ارزان تر و ..

2 – non – pusher type M.S

( welded metal bellows , elastomer bellows)

در این نوع ، سیل ثانویه روی شفت حرکت محوری ندارد و فانوسی سایش بین صفحات آب بند را جبران می کند .

مزایا welded metal bellows :

 • پدیده hang-up در این نوع اتفاق نمی افتد
 • مناسب برای کاربردهای درجه حرارت بالا
 • قابلیت استفاده برای کاربردهای سرعت دورانی بالا
 • بدون ایجاد پله روی شفت و یا سیلیو شفت ، ذاتا متعادل هستند (در جهت محوری)
 • فضای کمتری اشغال می کنند (مخصوصا در سایز های بالا)
 • پدیده fretting corrosion روی شافت (دراثر ارینگ) اتفاق نمی افتد

نمونه فانوسی قابل تعمیر نیستند و از قیمت بالائی برخودارند .

مزایا elastomer bellows :

 • فانوسی های PTFE برای سرویس های خورنده مناسب تر است
 • فانوسی های الاستومری ارزان قیمت هستند
 • با پدیده hang-up و Fretting corrosion مبارزه می کند

تقسیم بندی سیل ها از نظر محل استقرار مکانیکی

1 ) external seal

که سیل و اجزاء آن خارج جعبه آب بندی نصب می شود .

مزایا :

 • اجزا سیل بهتر خنک می شوند (توسط محصول آب بندی)
 • فشار جعبه آب بندی باعث بسته شدن صفحات آب بند می شود ، بنابر این برای فشار های بالا مناسب اند
 • اجزاء آب بند تحت فشار قرار می گیرند (اجزاء تحت کشش نیستند)
 • نشت کمتر در اثر اترات سانترفیوژ داند
 • احتیاج به فضای کمتری در خارج محفظه آب بندی می باشد
 • کارکرد آنها ایمن تر است
 • اجزاء چرخنده باعث پرت کردن (نیروی گریز از مرکز) ذرات از نزدیکی صفحات آب بند می شود

2 ) internal seal

که سیل و اجزاء آن داخل جعبه آب بندی نصب می شود

مزایا :

 • نسب آسانتر و بررسی و معاینه و تعمیر آسانتر – تنظیم آنها ساده تر می باشد
 • اجزاء سیل کمتر در تماس با سیل پمپ شونده (که ممکن است خورنده باشد) می باشند
 • نیاز به جعبه آب بندی بزرگ ندارد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =